Vizyon

       VİZYONUMUZ

·         Çağdaş yönetim anlayışı ile kurumsal kimliğin oluşumuna katkı sağlamak,

·         Üniversitemizin, seçkin üniversiteler arasında yerini alabilmesi için idari yönden gerekli katkıyı sunmak,

·         Mevcut fiziksel mekan, teçhizat ve bilgi birikimini yaratıcı düşünceler ile bütünleştirerek modern bir kurumsal yapı oluşturmak,

·       Toplumumuzun değerleri ile örtüşen güçlü kurum kültürümüzle; profesyonel yönetim anlayışını ve paydaşların memnuniyetini esas alan, çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi kullanarak seçkin bir kurum kimliğine bürünmek,

·         Katılımı ve gelişmeyi sürekli kılan yöntemleri hayata geçirmek,

·         Toplumsal gelişime katkı sunmak amacıyla; Üniversitemizin, sorumluluk üstlenen bir kurum kimliğine kavuşmasına katkıda bulunmak,

MEHMET YATKIN
Güncelleme : 30.05.2023 13:12:36