Genel Bilgi

Yüksek Öğretim üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa çerçevesinde ve 124 sayılı kanun hükmünde Kararnamenin 27. Maddeleri gereğince Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilatla ilgili açıklamasında, üniversitelerde Genel Sekreterlik ihdas edilmiştir.Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ve en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bunlara bağlı birimlerden oluşur.

Sorumlulukları

Üniversite genel sekreteri, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel sekreter;

1- Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
2- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı,korunmasını ve saklanmasını sağlamak,
3- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
4- Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
5- Rektörlük yazışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
6- Kalite Yönetimi Sisteminin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
7- Kalite Yönetimi Sisteminin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında üst yönetime rapor vermek,
8- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici / yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
9- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
10- Bağlı daire başkanları ve diğer birimlerin koordinasyonunu sağlamak,
11- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören hizmetlerini koordine etmek,
12- Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek

MEHMET YATKIN
Güncelleme : 30.05.2023 13:12:18