Faaliyet Raporları

 

   

                I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Birimimizin misyonu; evrensel boyutta bilgi üreten Üniversitemizin bilim ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmede aldığı sorumlulukları yerine getirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Genel Sekreterlik Biriminin bugün ulaştığı düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir birim haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; Yaptığı çalışmalar ile ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir üniversiteye ulaşmada katkıda bulunmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üniversite genel sekreteri, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel sekreter;

1- Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
2- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı,korunmasını ve saklanmasını sağlamak,
3- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
4- Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
5- Rektörlük yazışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
6- Kalite Yönetimi Sisteminin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
7- Kalite Yönetimi Sisteminin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında üst yönetime rapor vermek,
8- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici / yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
9- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
10- Bağlı daire başkanları ve diğer birimlerin koordinasyonunu sağlamak,
11- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören hizmetlerini koordine etmek,
12- Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

 

 

 

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

 

Tablo I.1. Taşınmaz Alanların  Dağılımı *

 

 

Yerleşke Adı

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)

TOPLAM (m2)

 

 

Üniversite

Maliye Hazine

Diğer

 

 

Kezer Yerleşkesi

Siirt

160

 

 

 

 

TOPLAM

160

 

 

 

 

Tablo I.3. Mevcut Fiziki Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m²)

Birim Adı

Eğitim Öğretim ve Araştırma

Sağlık

Barınma

Beslenme

Kültür

Spor

İdari ve Diğer

TOPLAM (m²)

Rektörlük Genel Sekreterlik

160

160

 

 

 

 

Tablo I.4. Kapalı Alanların Dağılımı *

Yerleşke Adı

Kapalı Alan Miktarı (m2)

TOPLAM (m2)

Üniversite

Maliye Hazine

Diğer

Kezer Yerleşkesi

Siirt

160

 

1.2. Taşınır Malzeme Listesi

 

Genel Sekreterlik  Taşınır Malzeme Listesi

Hesap Kodu

I.Düzey Kodu

II. Düzey Kodu

Dayanıklı Taşınırlar

Ölçü Birimi

Miktar

 

253

02

01

TARIM VE ORMANCILIK

 

7

253

02

02

İNŞAAT MAKİNELERİ

 

4

 

 

 

253

02

04

İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ

 

1

253

02

05

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

 

6

253

03

01

YIKAMA TEMİZLEME CİHAZLARI

 

2

253

03

02

BESLEME VE GIDA

 

 

5

253

03

06

ARAŞTIRMA VE ÜRETİM

 

1000

254

01

07

MOTORSUZ KARA ARAÇLARI

 

2

255

10

02

KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

 

70

255

01

01

DÖŞEME DEMİRBAŞLARI

 

 

1

255

11

02

DUVARDA SERGİLENENEN SÜS EŞYALARI

 

18

255

02

01

BİLGİSAYAR VE SUNUCULAR

 

34

255

02

02

BİLGİSAYAR ÇEVRE BİLİMLERİ

 

21

255

02

03

TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ

 

 

2

255

02

04

HABERLEŞME CİHAZLARI

 

13

255

02

05

SES GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAAZLARI

 

6

255

02

99

DİĞER BÜRO MEKİNELERİ VE ALETLERİ GRUBU

 

20

255

03

01

                 BÜRO MOBİLYALARI

 

166

255

04

01

YEMEK HAZIRLAMA EKİPMANLARI

 

1

255

07

02

BASILI YAYINLAR

 

1

255

09

03

SAHA SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR

 

1

255

2

2

YAZICILAR

 

68

255

2

3

FOTOKOPİ MAK.

 

3

255

2

4

TELEFONLAR

 

60

255

2

5

PROJEKTÖRLER

 

32

255

2

6

AVİZELER

 

21

255

2

99

KLİMALAR

 

42

255

3

1

DOSYA DOLAPLAR VE DİĞER MALZEMELER

 

715

255

3

2

KANEPELER

 

8

255

3

4

ÇOCUK KARYOLASI VEYA OYUN KAFESİ

VEYA AKSESUARLAR

 

 

1

255

4

1

YEMEK HAZIRLAMA

EKİPMANLARI

 

 

8

255

7

1

KİTAPLIKLAR

 

5

255

8

1

MASALAR

 

62

255

99

1

SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER

KİMYASAL TÜPLER

 

 

3

 

 

 

 

Tablo I.21. Paket Programları ve Bilgisayarlar

Cinsi

İdari Amaçlı (Adet)

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

TOPLAM

Paket Programlar

Masa Üstü Bilgisayar

21

21

Taşınabilir Bilgisayar

6

6

 

Tablo I.22. Yıllar İtibariyle  Bilgisayar Sayıları

Cinsi

2014

2015

2016

2017

Masa Üstü Bilgisayar

12

16